parallax background
 

KUSH
MUND TË APLIKOJË

Për aktivitetet e përmendura mund të aplikohet nga të gjithë grupet e interesuara ose individët, si për shembull:


Shkollat & kopshtet
Institucionet publike
Bashkitë
OJF-të
Organizatat e shoqërisë civile
Komunitetet fetare
Klubet (sportet) dhe shoqëritë
Kompanitë
Grupe fqinjësh
Miqtë & familjet
Çdo person që dëshiron të sjellë një ndryshim

Pjesëmarrësit duhet të jenë banorë të Qarkut Berat.