parallax background
 

Sëbashku me fëmijët e Bashkisë Poliçan, Zv. Ambasadorin e Zvicrës në Shqipëri Dr. Patrick Meier dhe grupin e punës marshuam për ti kujtuar komunitetit se duhet të ‘Mendojnë Gjelbër’.