parallax background
 

Sëbashku me fëmijët e Bashkisë Poliçan, Zv. Ambasadorin e Zvicrës në Shqipëri Dr. Patrick Meier dhe grupin e punës marshuam për ti kujtuar komunitetit se duhet të ‘Mendojnë Gjelbër’.


Gjithmonë theksojm fort domosdoshmërinë për edukimin në moshë te re për mbrojtjen e mjedisit.

Sëbashku me fëmijët e Bashkisë Poliçan, Zv. Ambasadorin e Zvicrës në Shqipëri Dr. Patrick Meier dhe grupin e punës marshuam për ti kujtuar komunitetit se duhet të ‘Mendojnë Gjelbër’.

Është shpërblimi më i madh për punën tonë kur shohim duart e vogla të mbjellin lule e të mbajnë pankarta me mesazhe të cilat duhet të jenë udhëheqëse gjat përditshmërisë tonë.