parallax background
 

ÇMIME
Çmimet me një vlerë totale deri në 2 milion lekë do t'u shpërndahen pjesëmarrësve të suksesshëm.


Të gjitha çmimet do të shpërndahen gjatë organizimit të ceremonisë publike në Tetor 2020. Fituesit e çmimeve do të informohen para ceremonisë nëpërmjet email-it, të shënuar në formularin e aplikimit.

Fituesit që nuk do të jenë të përfaqësuar në ceremoni personalisht nuk mund ta përfitojnë çmimin e caktuar dhe të drejtat përkatëse.

RENDITJA ÇMIME
1 300,000 ALL Çmimi i parë
2 150,000 ALL Pesë çmime të dyta (një në secilën bashki të Qarkut
7-16 60,000 ALL Çmimi i dytë (Renditja nga 7-16 )
17-30 25,000 ALL Çmimi i tretë (Renditja 17-30)