parallax background
 

Pjesëmarrja e të rinjveNe kuadër të Projektit të Menaxhimit të Mbejteve te Ngurta vijojmë punën për formësimin e grupeve të para të ricikluesëve ne shkollat 9-vjeçare "22-Tetori" e "Mangalem" në Berat si dhe "Sali Gjuka" në Urën Vajgurore.
Këto grupe do informojnë më pas bashkëmoshatarët e tyre për rëndësinë e riciklimit.
Ata kanë përgatitur tashmë ekspozitë me postera për riciklimin dhe mbrojtjen e mjedisit dhe këto postera janë vendosur në oborrin e shkollës për t’i pare gjithë nxënësit e tjerë.