parallax background
 

LAJME

December 29, 2022

Takim konsultativ publik për vendepozitimin rajonal dhe stacionet e transferimit të mbetjeve

Pjesëmarrja e hershme në çdo projekt në menaxhimin e mbetjeve është thelbësore për të arritur pranimin e masave që do të ndërmerren brenda komuniteteve përkatëse në qarkun e Beratit
December 3, 2022

Stafet e bashkive trajnohen me njohuri mbi analizën e buxhetit dhe paketën fiskale

Një ndër aktivitetet në kuadër projektit 'Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve Qarku Berat' ka qenë ngritja e kapaciteteve dhe trajnimi i stafeve të bashkive të Qarkut Berat lidhur me strukturën buxhetore dhe tarifore për mbulimin e kostos
December 3, 2022
truck loader municipality

Shtohen mjete të shërbimeve publike të Bashkisë Berat dhe Kuçovë me ndihmën e projektit

Within the framework of the project, the bulldozers financed by the project were added to the fleet of public services vehicles of the Municipality of Berat and Kuçovë.
December 1, 2022
waste plan polican

Bashkia Poliçan po harton Planin e Menaxhimit të Mbetjeve

Bashkia Poliçan, me asistencën e stafit të projektit është në procesin e hartimit të “Planit Vendor të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve”. Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë, është ngritur një grup pune
November 3, 2022

Mbështetje për përgatitjen e Rregullores për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve

Çdo njësi e qeverisjes vendore apo grup njësish të qeverisjes vendore kanë detyrimin ligjor të përcaktojnë rregulloren për kontrollin e menaxhimit të rrymave specifike të mbetjeve, që gjenerohen në territorin e tyre.
October 20, 2022

Procesi i Vleresimit dhe Raporti i Implementimit të Planit Vendor të Menaxhimit të Mbetjeve

Within the project Integrated Solid Waste Management in the Berat Region, FLAG has conducted an analysis and a report of the status and implementation of the Local Waste Management Plans for the Municipalities of Berat, Dimal, Kuçovë and Skrapar