Uncategorized @sq

May 4, 2022

Competence Team Meeting and Workshop for Solid Waste Management Project in Berat Region

On 28th April 2022 was held competence team meeting for the 'Solid Waste Management in Berat Region' project. During the meeting the main points of the discussion were: the process of evaluating the progress of Local Plans, the preparation of residents for Regional waste management, costs as well as the way of management and operation of the landfill site. The Bridging phase of the project aims to facilitate the process of implementing local measures.
April 26, 2022

Conference ‘Earth Day’ organized by Polis University

Recycle group of the high school 'B.D.Karbunare' along with ISWM team at the Conference 'Earth Day' organized by Polis University.
February 14, 2022

Positive appraisal of the Deputy Ambassador of the Swiss Confederation in Albania, Dr. Patrick Meier, on maintenance and operation of rehabilitated disposal sites in Dimal and Kuçova Municipalities

In the framework of the project 'Integrated Waste Management in Berat Region' the rehabilitated disposal sites are being operated and managed by the respective staffs of Dimal and Kuçova Municipalities, in accordance with the operational plan, legal framework, as well as under the consultancy of the Project Team. Municipalities have hired staff to operate the rehabilitated disposal sites and the project consultant is continuing training sessions with the staff to enhance their skills in the maintenance and operation of disposal sites. During the visit, the Deputy Ambassador of Switzerland Dr. Patrick Meier and the representatives of the Swiss Embassy asserted that 'the Swiss government supported the municipalities to rehabilitate the existing disposal sites, but now it is the duty of the municipalities to continue with the maintenance of the investment and future management'. The support for the Region of Berat started in 2018 and the community of the region has benefitted from and increase in the quality of services and municipal infrastructure.
December 9, 2021

Sfida Kombëtare Zgjidhje Vendore

Konferenca Sfida Kombëtare Zgjidhje Vendore u mbajt të mërkurën 20 tetor 2021 për të ndarë dhe promovuar rezultatet e projektit Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve të Ngurta në Qarkun e Beratit. Takimi i zhvilluar në Hotel Mak Albania, Tiranë, mblodhi së bashku përfaqësues të autoriteteve të pushtetit qendror dhe vendor, zbatues të programit, komunitetin e donatorëve dhe përfaqësues nga sektori privat dhe shoqëria civile.
October 29, 2020
ceremony2

Ceremonia e ndarjes së çmimeve #GreenBerati

Konkursi u zhvillua në kuadër të projektit të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve në qarkun Berat financuar nga Sekretariati i Shtetit Zviceran për Çështjet Ekonomike SECO
Janar 29, 2020

Konsultim publik për VSM e Planit Rajonal të Menaxhimit të Mbetjeve të Qarkut Berat

Këshilli i Qarkut Berat organizon konsultime me publikun dhe grupet e interesit për Raportin Paraprak të Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM)