Uncategorized @sq

December 29, 2022

Takim konsultativ publik për vendepozitimin rajonal dhe stacionet e transferimit të mbetjeve

Pjesëmarrja e hershme në çdo projekt në menaxhimin e mbetjeve është thelbësore për të arritur pranimin e masave që do të ndërmerren brenda komuniteteve përkatëse në qarkun e Beratit
December 3, 2022

Stafet e bashkive trajnohen me njohuri mbi analizën e buxhetit dhe paketën fiskale

Një ndër aktivitetet në kuadër projektit 'Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve Qarku Berat' ka qenë ngritja e kapaciteteve dhe trajnimi i stafeve të bashkive të Qarkut Berat lidhur me strukturën buxhetore dhe tarifore për mbulimin e kostos
December 3, 2022
truck loader municipality

Shtohen mjete të shërbimeve publike të Bashkisë Berat dhe Kuçovë me ndihmën e projektit

Within the framework of the project, the bulldozers financed by the project were added to the fleet of public services vehicles of the Municipality of Berat and Kuçovë.
December 1, 2022
waste plan polican

Bashkia Poliçan po harton Planin e Menaxhimit të Mbetjeve

Bashkia Poliçan, me asistencën e stafit të projektit është në procesin e hartimit të “Planit Vendor të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve”. Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë, është ngritur një grup pune
November 3, 2022

Mbështetje për përgatitjen e Rregullores për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve

Çdo njësi e qeverisjes vendore apo grup njësish të qeverisjes vendore kanë detyrimin ligjor të përcaktojnë rregulloren për kontrollin e menaxhimit të rrymave specifike të mbetjeve, që gjenerohen në territorin e tyre.
October 20, 2022

Procesi i Vleresimit dhe Raporti i Implementimit të Planit Vendor të Menaxhimit të Mbetjeve

Within the project Integrated Solid Waste Management in the Berat Region, FLAG has conducted an analysis and a report of the status and implementation of the Local Waste Management Plans for the Municipalities of Berat, Dimal, Kuçovë and Skrapar
October 4, 2022
Berat Kucova and Dimal disposal sites

Menaxhimi i venddepozitimeve të rehabilituara në Qarkun e Beratit

Investimi për rehabilitimin e venddepozitimeve të bashkive Berat, Kuçovë e Dimal, u shoqërua me një sërë sfidash për stafet teknike respektive. Projekti i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta në Qarkun Berat gjatë periudhës Janar 2021-Shtator 2022
May 4, 2022

Competence Team Meeting and Workshop for Solid Waste Management Project in Berat Region

On 28th April 2022 was held competence team meeting for the 'Solid Waste Management in Berat Region' project. During the meeting the main points of the discussion were: the process of evaluating the progress of Local Plans, the preparation of residents for Regional waste management, costs as well as the way of management and operation of the landfill site. The Bridging phase of the project aims to facilitate the process of implementing local measures.
April 26, 2022

Conference ‘Earth Day’ organized by Polis University

Recycle group of the high school 'B.D.Karbunare' along with ISWM team at the Conference 'Earth Day' organized by Polis University.