parallax background


 

Ne kujdesemi
për një mjedis
të pastër

Të gjithë aplikantët duhet të jenë banorë ose subjekte të regjistruar në Qarkun Berat.

Dokumentimi (pa materialet shoqëruese) nuk duhet të kalojë 5 faqe. Afati i fundit për dorëzimin e aplikimit është data: 2 Tetor 2020. Periudha kohore kur është zhvilluar aktiviteti* - Mbaron: 2 Tetor 2020. Aktivitetet e kryera brenda periudhes kohore 01 Shkurt 2020 – 2 Tetor 2020 do te quhen si aplikime te vlefshme.
Informacion i përgjithshëm

Personi i kontaktit (I cili do të kontaktohet në rast se jeni fitues)
Fushat që kanë simbolin (*) janë të detyrueshme

Datelindje:

Detajet e veprimtarisë
Organizatë ose grupIndivid

Periudha kohore kur është zhvilluar aktiviteti*

Aktivitetet e kryera brenda periudhes kohore 01 Shkurt 2020 - 02 Tetor 2020 do te quhen si aplikime te vlefshme.

Dokumentet e aplikimit

Ngarkoni ketu aplikimin tuaj. KUJDES! Dokumenti nuk duhet te jete me shume sesa 5 faqe (.docx|.pdf).

Llojet: (.jpg),(.jpeg) (.png), (pptx), (.xls), (.ppt) | Madhësi e një dokumenti të ngarkuar: 20MB |ose Madhësia maksimale e dokumenteve te ngarkuara: 20MB (Kohëzgjatja e videos 2-3 min)

Pranoj kushtet e përcaktuara për pjesëmarrjen në këtë konkurs dhe konfirmoj se aktiviteti i paraqitur në këtë aplikim nuk mbështetet nga burime të tjera publike.