Konferenca 'Sfida Kombëtare–Zgjidhje Vendore' Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve në Qarkun BeratFaleminderit të gjithë pjesëmarrësve që ndanë përfundime të frytshme dhe diskutime dinamike!

parallax background

Aktivitete

December 29, 2022

Takim konsultativ publik për vendepozitimin rajonal dhe stacionet e transferimit të mbetjeve

Pjesëmarrja e hershme në çdo projekt në menaxhimin e mbetjeve është thelbësore për të arritur pranimin e masave që do të ndërmerren brenda komuniteteve përkatëse në qarkun e Beratit
December 3, 2022

Stafet e bashkive trajnohen me njohuri mbi analizën e buxhetit dhe paketën fiskale

Një ndër aktivitetet në kuadër projektit 'Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve Qarku Berat' ka qenë ngritja e kapaciteteve dhe trajnimi i stafeve të bashkive të Qarkut Berat lidhur me strukturën buxhetore dhe tarifore për mbulimin e kostos
December 3, 2022
truck loader municipality

Shtohen mjete të shërbimeve publike të Bashkisë Berat dhe Kuçovë me ndihmën e projektit

Within the framework of the project, the bulldozers financed by the project were added to the fleet of public services vehicles of the Municipality of Berat and Kuçovë.

Përmirësojmë
menaxhimin e mbetjeve