Konferenca 'Sfida Kombëtare–Zgjidhje Vendore' Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve në Qarkun BeratFaleminderit të gjithë pjesëmarrësve që ndanë përfundime të frytshme dhe diskutime dinamike!

parallax background

Aktivitete

December 3, 2022

Stafet e bashkive trajnohen me njohuri mbi analizën e buxhetit dhe paketën fiskale

Një ndër aktivitetet në kuadër projektit 'Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve Qarku Berat' ka qenë ngritja e kapaciteteve dhe trajnimi i stafeve të bashkive të Qarkut Berat lidhur me strukturën buxhetore dhe tarifore për mbulimin e kostos
December 3, 2022
truck loader municipality

Shtohen mjete të shërbimeve publike të Bashkisë Berat dhe Kuçovë me ndihmën e projektit

Within the framework of the project, the bulldozers financed by the project were added to the fleet of public services vehicles of the Municipality of Berat and Kuçovë.
December 1, 2022
waste plan polican

Bashkia Poliçan po harton Planin e Menaxhimit të Mbetjeve

Bashkia Poliçan, me asistencën e stafit të projektit është në procesin e hartimit të “Planit Vendor të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve”. Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë, është ngritur një grup pune

Përmirësojmë
menaxhimin e mbetjeve